Geen producten (0)

privacybeleid per 12 mei 2021

Yokids geeft veel om uw pricacy. Wij verwerkenuitsluitend gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverleningen gaan zorgvuldig om met deze informatie. Wij stellen uw gegevens NOOIT voor comerciele doelen ter beschikkingaan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van yokids.Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruikten met wie en onder welke voorwaardendeze eventueel met derden worden gedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kan u contact opnemen via de mail : info@yokids.nl

WEBWINKELSOFTWARE & WEBHOSTING:

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoppagina. Persoongegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.Shoppagina heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens NOOIT gebruikenvoor een ander doel. Shoppagina is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shoppagina maakt gebruik van cookies voor technische informatie. Er worfen GEEN persoongegevens verzameld e/o opgeslagen.

Wij nemen webhosting & email diensten af bij Shoppagina. Shoppagina verwerkt persoongegevens namens ons en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden.Wel kan deze partij metagegevens verzamelenover gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoongegevens en heeft maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoongegevens te voorkomen. Shoppagina is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken gebruik voor onze reguliere zakelijke e- mail verkeer gebruikt van de diensten van Shoppagina. Deze partij heeftpassende maatregelen getroffenom verlies, misbruik en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen. Shoppagina heeft geen toegang tot ons postvak.

BETALING:

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van Sisow. Sisow verwerkt uw naam , adres, woonplaats en bakrekeningnummer. Sisow heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow houd zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeterenen in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te delen.Sisow bewaart niet langer dan op grond van de wettelijke termijnenis toegestaan.

BEOORDELINGEN:

Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkelkeur. Als u een reviw achterlaat dan bent u verplicht om een naam en email adres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, zdat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.Wenwinkelkeur publiceerd uw naam op de eigen website. Webwinkel keur kan contct met u opnemen om een toelichting voor toelichting. Webwinkelkeur heeft technische en organisatorische maatregelen genomenop uw persoongegevens te beschermen. Webwinkelkeur heeft het recht om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij webwinkelkeur toestemming gegeven.

VERZENDING:

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taakom uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, en woonplaats gegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de levering.

FACTURATIE &BOEKHOUDING:

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van derden. Dit is geheel in eigen beheer van YOKIDS. Uw persoonsgegevens worden beschermt verzonden en opgeslagen.YOKIDS gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Doel van de gegevensverwerking per 12 mei 2021

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. De verwerking altijd direct verband houd met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om- anders dan op uw verzoek-op een ater moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming.Uw gegevens worden niet met derden gedeeld,anders dan boekhoudige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons .

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze denstverlening te verbeteren. Deze gegevens (ip-adres, webbrouser en besturingsysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan YOKIDS op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of stafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantenprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Wij zullen dit tevens ovatten als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij de facturen met uw gegevens te bewaren. Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebbe vervaardigd.

Op gronf van de geldende Nederlandse en Europeese wetgeving heeft u als brtrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. In beginsel sturen wij om misbruikt te voorkomen afschiften en kopieen van uw gegevens enkel naar bij ons bekend email adres. In het geval dat u de gegevens op een ander email adres of per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw gegevens op een verkeerde manier gebruiken

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ons daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via een mail naar info@yokids.nl U ontvangt binnen  30 dagen een reactie op uw verzoek Als uw verzoek wordt ingewillgd sturen wij een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten ) verwerken en die betrekking hebben op uw persoonof daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te latenuitvoeren. U kunt een verzoek dmv een main naar info@yokids.nl  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als u verzoek wordt ingewillgd sturen wij alle gegevens over u die wij verwerkt hebbenof in opdracht van ons door derdenzijn verwerkt. 

U heeft in voorkomende gevallenhet recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van YOKIDS  Als u bezwaar maakt zullen wij meteen de gegevensverwerking stakenin afwachting van uw bezwaar Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij de verwerking blijvend staken.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy verklaring

Wij behouden ten allen tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, danbrenden wij u daarvan per email op de hoogte

YOKIDS

MR JP Miedemastraat 34

9103 NG Dokkum

06-18120187  appen ipv bellen !

info@yokids.nl

contactpersoon

Jolanda Jellema

eigenaresse

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.